A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biblioteka w Nowinach
Biblioteka w Nowinach
BIP.gov.pl

  Inne informacje

  Przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowinach

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że

  Administrator danych:

  Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, e-mail: biblioteka@nowiny.com.pl

  Inspektor ochrony danych:

  Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych: tel.: +48 795626770,
  adres e-mail: iod@abi-net.pl

  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:

  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 574).

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.

  Okres przechowywania danych osobowych:

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat liczony od daty ostatniego zwrotu przez czytelnika materiałów bibliotecznych lub korzystania z usług Biblioteki albo uregulowania należności pieniężnych - w zależności od tego, co nastąpi najpóźniej.

  Prawo do dostępu danych osobowych:

  Czytelnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Czytelnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Iza Lesik
  Publikacja dnia: 25.06.2018
  Podpisał: Julita Zając
  Dokument z dnia: 25.06.2018
  Dokument oglądany razy: 883
MegaBIP free (2.09)